Обществени консултации

Наредба за електронните административни услуги

Наредбата урежда общите изисквания за предоставяне на електронните административни услуги;  начините за електронни разплащания по повод предоставянето на електронни административни услуги; техническите изисквания за осигуряване на достъп до електронните административни услуги и политиките на доставчиците на електронни административни услуги за използваните графични и други интерфейси на информационните системи; интерфейси, начини и правила за подаване на електронни документи от гражданите и организациите във връзка с предоставянето на електронни административни услуги;  форматите и задължителните реквизити, на които трябва да отговарят електронните документи; специални начини (извън предвидените в ЗЕДЕП или в друг закон) за установяване интегритета и авторството на електронните изявления; информационна система за обмен на електронни изявления по електронна поща за нуждите на електронното управление; специални начини за идентифициране на заявителите.


Дата на откриване: 18.3.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Телекомуникации и информационнообщество
Дата на приключване: 18.6.2008 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2008 г. 13:07:43 ч.
Ivanasen

Предложения по текста на Наредбата

Здравейте! Прегледах проекта на Наредба и мисля, че е важно да се преосмислят две основни точки от нея: По Раздел 1, чл.10. т.7 е предвидено адресите на електорнна поща на администрацията задължително да са в под-домейни на домейна на Министерския съвет с разширение "government.bg". Въпросът е дали това включва и общините? Това строго регламентиране, според мен е ненужно, защото ще изисква допълнителни финансови средства, а доколкото ми е известно има доста администрации, като Министерство на финасите, които не позлват това разширение. Съмнявам се в необходимостта от толкова строга стандартизация на електронните пощи в цялата администрация. Забелязах и още едно ограничение в Раздел 3, чл.33, т.2, в която е въведен текст, според който една интернет страница не трябва да съдържа повече от 40 активни линка. Това не е добра разпоредба, като се има предвид, че потребителите предпочитат да разполагат с максимално подробна информация, включително и за линкове. Иван Асен, София 03 април