Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

На основание чл. 17 от Закона за нормативните актове (ЗНА) във  връзка с постъпили по реда на чл. 18 от ЗНА в ГДПБЗН – МВР предложения от физически и юридически лица е отчетена необходимостта от изменение и допълнение на Наредба Із-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар


Дата на откриване: 1.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари