Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се изменят и допълват Наредбата за реда за лицензиране на публични складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност, приета с Постановление № 185 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. и доп., бр. 103 от 2005 г., бр. 95 от 2008 г. и бр. 7 от 2011 г.)  и Наредбата за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции, приета с Постановление             № 332 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2009 г.). 

С приемането на проекта на Постановление се очаква да се увеличи контролът при функционирането на публичните складове, за да се гарантират вземанията на трети лица – държатели на складови записи при прекратяване на дейността им по инициатива на склада или при отнемането на лиценза. С измененията се вменяват дейности на Националната служба по зърното да уведомява предварително банките – кредитори за движението на складовите записи.  


Дата на откриване: 25.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари