Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2012 - 2013 Г. ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

Изготвянето на проект на Доклад за 2012 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2013 година е в изпълнение на т. 4 от Решение на Министерския съвет по протокол № 48 от 20.12.2007 г. за приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008 – 2015 г. Планът за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2013 е приет с Решение по Протокол № 23 от заседание на Министерския съвет на 13 юни 2012 г.

В проекта на доклад са отразени дейностите, осъществени през 2012 г. от отговорните за изпълнението на Плана институции и ведомства. Информацията е структурирана в осем части – в съответствие с оперативните цели на Плана, като докладът в своята цялост свидетелства за пряката ангажираност на всички отговорни институции по проблемите на хората с увреждания в България.

Голямата част от мерките и дейностите по оперативните цели са с постоянен срок, защото за постигането им са необходими системни усилия и действия. Процесът на създаване на равни възможности за хората с увреждания е непрекъснат, постоянен и продължителен.

 

            Проектът на Доклада е публикуван на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.


Дата на откриване: 1.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари