Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи

С тази инструкция се уреждат условията и редът за:

1. съгласуване на заявления за издаване на визи за краткосрочно пребиваване, приети в български задгранични представителства;

2. (*) съгласуване на заявления за издаване на визи за краткосрочно пребиваване, приети в консулски служби на други държави - членки на Шенгенското пространство, съгласно списък с гражданства или категории граждани, представен от Република България пред Европейската комисия;

3. (*) информиране от другите държави - членки на Шенгенското пространство, за издадени от техните консулски служби визи за краткосрочно пребиваване съгласно списък с гражданства или категории граждани, представен от Република България пред Европейската комисия;

4. съгласуване на приети заявления за издаване на визи за дългосрочно пребиваване (вид "Д") по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.


Дата на откриване: 8.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари