Обществени консултации

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите

Наредбата урежда правилата за вътрешния оборот и едновременната работа с електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, възлагането и контрола по изпълнението на задачи, съхраняването на получените и изпратени електронни документи в информационната система на всяка администрация. С наредбата се установява общ модел за организация на административната дейност при едновременната работа с електронни и хартиени документи.


Дата на откриване: 18.3.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Телекомуникации и информационнообщество
Дата на приключване: 18.6.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари