Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

С проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 46 се транспонира Директива 2012/45/ЕС за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари.

Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари е въведена в националното законодателство с Наредба № 46 от 30.10.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. През 2010 г. Европейската комисия е приела Директива 2010/61/ЕС за първоначално изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари, която е транспонирана в Наредба № 46. През 2012 г. Европейският парламент е приел Директива 2012/45/ЕС за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари, която се транспонира с проекта на наредбата.

Лице за контакти:
Желяна Христова;
Главен юрисконсулт;
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация";
Тел.: 02/9409562 


Дата на откриване: 8.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари