Обществени консултации

Проект на Постановление за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013/2014 година

Проектът на Постановление е изготвен въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните висши училища за учебната 2013/2014 година, съобразени с ограниченията, установени в Закона за висшето образование (ЗВО).

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е съобразен с разпоредбите на чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени.

Годишните такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство за учебната 2013/2014 година са определени в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.


Дата на откриване: 10.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари