Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 59 се въвеждат национални мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно общ метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност (Регламент (ЕС) № 1077/2012) и Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно общ метод за безопасност, който да бъде прилаган от железопътните предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и структури, отговарящи за поддръжката (Регламент (ЕС) № 1078/2012).

С промените се въвеждат текстове, свързани с:

1. организацията и извършването на надзорната дейност от националните органи по безопасност, съгласно член 16, параграф 2, буква „e” от Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 1077/2012.

2. организацията и извършването на наблюдение от железопътни превозвачи и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и по отношение на структури, които отговарят за поддръжката съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1078/2012.

Въвеждат се и легални дефиниции, съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1078/2012.

Проектът беше предоставен за публично обсъждане на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерския съвет.

Получено е положително становище от РГ 9 „Транспортна политика” по отношение съответствието с европейското законодателство на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 59 от 5 декември 2006 година за управление на безопасността в железопътния транспорт.

Лице за контакти:
Жоро Димитров,
Главен директор на ГД ЖИ в ИА”ЖА”;
Тел.: 02/ 9409 511;
E-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg.

 

 


Дата на откриване: 23.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари