Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори цели отстраняването на непълнота в съответствието на разпоредбите за негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори с Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕО и по-конкретно изискването крайните потребители да не се обвързват със задължение да закупуват нови батерии и акумулатори, предназначени за автомобили при връщането на негодни такива на територията на търговски обект.

С проекта се въвежда по-голяма яснота относно системата за разделно събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, която организациите по оползотворяване и лицата с индивидуално изпълнение са задължени да създадат.


Дата на откриване: 25.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари