Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложените промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8) (обн., ДВ, бр. 1 от 2006), са изготвени във връзка с приети с Постановление № 79 на Министерския съвет от 29 март 2013 г. (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.) изменения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.).

В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, считано от 1 май 2013 година се отменят ал. 3 и ал. 4 на чл. 13, в резултат на което, е отменена възможността за обществено осигуряване на служителите, изпратени за участие в международни мисии по Закона за Министерството на вътрешните работи по реда на тази наредба.

Във връзка с приетите промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, възниква необходимостта от промяна на съответните разпоредби в Наредба № Н-8, които уреждат редът, начинът и сроковете за подаването на данните, свързани с осигуряването на служителите, изпратени за участие в международни мисии по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Отменената възможност за обществено осигуряване на служителите, изпратени за участие в международни мисии по Закона за Министерството на вътрешните работи по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица е в сила от 1 май 2013 г.,  което налага промените в съответните приложения в Наредба № Н-8, съдържащи кода за вида на осигурените лица, да влязат в сила също от 1 май 2013 г.

Предложените промени в Наредба № Н-8 са съгласувани с управителя на Националния осигурителен институт.

Проектът за изменение и допълнение на наредбата няма да доведе до увеличаване на административната тежест за лицата, както и до необходимостта от допълнителни бюджетни средства за реализиране на промените.

 


Дата на откриване: 30.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари