Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.

 

Представеният проект за приемане на Тарифа е разработен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Представеният проект определя размера на цените, които следва да се заплащат на ветеринарни лекари, сключили договор за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.

Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране болестите по животните – извършване на ваксинации на животни, вземане на проби от животни, алергични изследвания на животни, вземане на проби от мозъчен ствол за ТСЕ (трансмисивни спонгиформни енцефалопатии), прегледи на пчелни семейства,  клинични обследвания на свиневъдни обекти, идентификация на животните в животновъдните обекти и въвеждане на данните във Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти (ВетИС), които се извършват от ветеринарни лекари.


Дата на откриване: 9.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 23.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари