Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за подпомагане на дейностите по научно обслужване с висока обществена и държавна значимост

С проекта на Постановление се предвижда предоставяне на допълнителни средства по самостоятелния бюджет на Българската академия на науките (БАН). Средствата ще се осигурят за сметка на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2013 г. и ще се разпределят от председателя на БАН между академичните институти и другите самостоятелни структурни звена на академията, извършващи научни изследвания и дейности с висока обществена и държавна значимост.

Основната цел на предложения акт е да се стимулират водещите иновативни и обществено-полезни научни изследвания в духа на Стратегия 2020, която включва план за трансформиране на Европа в "Съюз на иновациите".


Дата на откриване: 9.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 23.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари