Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които събира Министерството на образованието, младежта и науката

 

Съгласно Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.), считано от 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и неговите звена ще се извършват от МОМН.

До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОМН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР. 

Издаването на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и неговите звена по своята същност е административна услуга и за нея е определена такса в размер на 15 лв.

 


Дата на откриване: 17.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари