Обществени консултации

България: административни пречки пред бизнеса на общинско ниво. Доклад на Световната банка

Докладът е изготвен от експерти на Световната банка като част от техническата помощ, която оказва банката за подобряване на бизнес средата в България.

Целта на консултацията е да направи публичен предварителния доклад от проведеното проучване. Принципите на доброто управление предвиждат със съдържаниято на предварителния доклад да бъдат запознати всички заинтересовани страни, включително цитираните в доклада. Общественото обсъждане ще помогне и за подобряване качеството на самия документ, както и да се отстранят неточности, в случай че има такива.


Дата на откриване: 20.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари