Обществени консултации

Проект на изменения и допълнения на Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво

С Проект на измененията и допълненията на Наредбата за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво, приета с ПМС № 196 от 02.08.2004г., се въвеждат изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ, L 199/48 от 2.08. 2011 г.). С измененията и допълненията се въвеждат и референтните нива на WENRA, както и изискванията на МААЕ в областта на управлението на отработено ядрено гориво.

 


Дата на откриване: 28.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 10.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари