Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

Проектът на постановление предвижда вътрешно компенсирани промени в числеността на персонала на Министерството на финансите. Численият състав на Политическия кабинет към министъра на финансите се увеличава с 8 щатни бройки. По този начин ще се осигури една щатна бройка за заместник-министър на финансите, а със 7 щатни бройки ще се укрепи съставът на политическия кабинет по отношение на съветници и експерти, които да подпомагат министъра на финансите при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия. Увеличението е компенсирано със съответно намаляване на числения състав на дирекции „Финанси и управление на собствеността“, „Информационни системи“ и „Централно звено за финансиране и договаряне“.
Проектът на постановление урежда и отмяната на функцията на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ по предварителен контрол за законосъобразност във връзка с извършеното при предходно изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите преминаване на финансовите контрольори на пряко подчинение на министъра на финансите.


Дата на откриване: 3.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари