Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Законопроектът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) предвижда отмяна на приетия през 2010 г. § 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПСК, който постановява правото на държавата, при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори, да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество.

Промяната на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е във връзка с получено Мотивирано становище от Европейската комисия за несъответствие на § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК със заложените в Договора за функциониране на Европейския съюз принципи на свобода на движението на капитали и свобода на установяване.

С предвиденото изменение на ЗПСК, констатираното от ЕК несъответствие на националните разпоредби с европейските изисквания ще бъде отстранено.


Дата на откриване: 4.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари