Обществени консултации

МСП - тест

Въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес е една от приоритетните области на Small Business Act (SBA). В прегледа на SBA  от 2011 г. Европейската Комисия приканва държавите членки систематично да оценяват въздействието на законодателството върху МСП, използвайки „МСП теста“, като вземат предвид различията в размера на предприятията, където е уместно. В доклада за регулаторната пригодност на ЕС от декември 2012, Комисията засилва тежестта за доказване на необходимостта от регулации специално върху микропредприятията. Така от 2012 г. нататък подготовката на Комисията на всички бъдещи законодателни предложения ще се основава върху презумпцията, че специално микропредприятията трябва да бъдат изключени от обхвата на предложеното законодателство, освен ако не бъде демонстрирана пропорционалността от тяхното включване

На национално ниво, прегледът на въздействието върху малките и средни предприятия е подценен. В процеса на подготовка и приемане на законодателни и подзаконови нормативни актове не се оценява систематично ефектът от предлаганите нови или промените на нормативни актове върху малкия бизнес.

Задължителното прилагане на МСП-тест в законодателния процес е наша основна цел, тъй като освен изброеното до тук, ние разглеждаме прилагането на МСП-тест като ключов инструмент за подобряване на бизнес средата. Предлагаме на Вашето внимание Концепция за прилагане на МСП-тест и схема, поясняваща механизма на действие и процеса на разработване, консултации и опростяване, такива, каквито ги виждаме към момента.


Дата на откриване: 5.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 17.7.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юли 2013 г. 15:44:34 ч.
advtonydimov

Концепция за Теста за МСП на Центъра за оценка на въздействието на закодателството

Уважаеми колеги и приятели,
Представяме Ви изготвената от Центъра за оценка на въздействието на законодателството Концепция за въвеждане на Теста за въздействие върху малките и средните предприятия в България, която представлява допълнена и усъвършенствана версия на предложения от Вас първоначален вариант. Тя е базирана на проучени и адаптирано преведени и разтълкувани от нас стратегически документи и актове от Европейския съюз и Обединеното кралство.
Концепцията е публикувана на сайта на Центъра за оценка на въздействието на законодателството на следния адрес: http://ria.bg/концепция-за-въвеждане-на-теста-за-въз/

16 юли 2013 г. 17:40:20 ч.
p.d.ganev

СТАНОВИЩЕ на Института за пазарна икономика относно Концепция за прилагане на МСП-тест

Във връзка с представената за обсъждане Концепция за прилагане на МСП-тест, чиято цел е да установи възможните въздействия върху малкия и средния бизнес от промяната на законодателството и подзаконовите нормативни актове, предлагам на Вашето внимание становището на Института за пазарна икономика.
Виж тук: http://ime.bg/var/images/SME-testIME.pdf