Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Изменението и допълнението се налага, с оглед актуализиране на Приложение №2 към чл.32а, ал.1 от правилника, съобразно промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС), приети от Народното събрание в Закона за изменение и допълнение на ЗДАНС (ЗИДЗДАНС, обнародван в брой 52 от 14 юни 2013г. на Държавен вестник), съгласно които бившата Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”-МВР се преобразува в част от структурата на ДАНС.


Дата на откриване: 26.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари