Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта

С Решение на Народното събрание от 29 май 2013г. за приемане на структурата и състава на Министерския съвет на Република България, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на образованието, младежта и науката са преобразувани, съответно в Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката. Предвид извършените преобразувания, създадените нови административни звена и поради многобройните промени, настъпили в структурата и функциите на съществуващите дирекции и отдели в Министерството на младежта и спорта, се предлага проект на нов Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта. 


Дата на откриване: 26.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 10.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари