Обществени консултации

Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

Основната цел на промените включени в Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят. Промените са важна част от мерките в изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012 - 2013 г. и на ангажиментите на България в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта.

Също така, в изпълнение на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави.


Дата на откриване: 28.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари