Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения поз налягане

Предложените изменения и допълнения в наредбата са инициирани в резултат на установени при прилагането й непълноти.

Проектът предвижда на територията на Република България да се експлоатират съоръжения, които са законно пуснати на пазара на друга държава членка на ЕС, преди влизането в сила на съответния национален акт, въвеждащ изискванията на Директива 97/23/ЕО за съоръженията под налягане. Липсата на тази възможност досега затрудняваше икономическите оператори и създаваше предпоставки за ограничаване на свободното движение на съоръжения под налягане в рамките на ЕС.

С проекта са прецизирани и разпоредби, свързани с безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията. Такива изменения са предвидени по отношение извършването на технически прегледи на съдове и съоръжения, работещи под налягане, т.к. досега действащите разпоредби не отчитаха спецификата на съдовете с външна изолация, предназначени за съхранение на криогенни газове и течности.

Опростен е и реда за осъществяване на технически прегледи при преместване на дадено съоръжение под налягане от едно място на друго на територията на Република България.


Дата на откриване: 1.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари