Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия

 

Предложените изменения в наредбата са инициирани в резултат на промени в европейското законодателство. С проекта се въвеждат разпоредбите на т.4 от Приложение №1 на Директива 2013/29/ЕС.

В хода на петгодишното прилагане на законодателството, регламентиращо условия и реда за пускане на европейския пазар на пиротехнически изделия, се констатираха пропуски. Установи се, че предвидената разпоредба, забраняваща съдържанието на детониращи вещества в пиротехническите изделия, е неприложима, предвид фактът, че няма подходящи заместители за тези вещества. Съгласно действащото законодателство тази разпоредба следва да влезе в сила от 4 юли 2013 г.

Предвижда се от същата дата да влезат в сила нови правила, които предвиждат изключения от забраната. Изключенията обхващат пиротехническите изделия от категория  P1,P2 и  T2 и фойерверки от категория 4 / изделия, които могат да се използват само от специалисти/ и се прилагат при следните условия. Детониращото взривно вещество, което се съдържа в изделията, не би следвало да може да се извлича лесно от тях. За пиротехническите изделия от категория P1 се поставя допълнително условие изделието да не функционира като детониращо взривно вещество или да не инициира вторични взривни вещества. За фойерверки от категория 4 и изделия Т2 и Р2 се изисква изделието да е проектирано и предназначено да не функционира като детониращо взривно вещество, но се допуска, ако е проектирано да детонира, да не може да инициира вторични взривни вещества.

 


Дата на откриване: 3.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари