Обществени консултации

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

С наредбата се определят условията и реда за съхраняването на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) в петролни бази, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, наричана по-нататък „агенцията”, складове в страната, регистрирани по реда на чл. 38 от ЗЗНН и на територията на други държави - членки на Европейския съюз (ЕС).


Дата на откриване: 9.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари