Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с ПМС № 126 от 02.06.2006 г.

Изготвянето на проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР) е свързано с трансформирането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и преминаването й от структурата на Министерството на вътрешните работи към Държавна агенция „Национална сигурност“, в резултат на влизането в сила от 14.06.2013 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗИДЗДАНС), обнародван в Държавен вестник, бр. 52 от 14 юни 2013г.


Дата на откриване: 11.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари