Обществени консултации

Проект на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели:

• до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

• до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

• до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Въведени са механизми за предоставяне на данни за количествата на образуваните и оползотворени отпадъци, включително математически модел който се попълва от общините в рамките на регионалното сдружение и се изпраща на Изпълнителния директор на ИАОС за изготвяне на мотивиран доклад за вземане на окончателно решение за изпълнение на целите.


Дата на откриване: 16.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 31.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари