Обществени консултации

Проект на Наредба за третиране на биоотпадъците

В проекта на Наредбата са взети предвид изискванията на новата Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.

Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията при които компоста и ферментационния продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

Наредбата включва изискванията за вземане на проби за качество на материалите получени при третиране на биоотпадъците, както и минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците.


Дата на откриване: 16.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 31.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари