Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Законът за мерките срещу изпирането на пари е предмет на наднационално регулиране.
В Европейската комисия се обсъжда нова директива, свързана с подобряване работата срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма.
При преглед на действащото законодателство беше установено, че разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари препраща към разпоредба на отменения на 1 юли 2012 г. Закон за хазарта.
Освен това, в тази част, действащият закон е в отклонение от изискванията на чл. 10 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Това налага националното законодателство да бъде синхронизирано и адекватно на актуалните изисквания на националните и международни правила.
Промяната, предложена със законопроекта, засяга всички лица, организиращи и провеждащи хазартни игри, така, както е предвидено в чл. 3, ал.2, т.7  от Закона за мерките срещу изпирането на пари.


Дата на откриване: 16.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари