Обществени консултации

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.

Националната програма за развитие на физичекото възпитание и спорта  2013 - 2016г. дава ясна насока и посочва конкретни действия и срокове за изпълнението на целите и задачите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 (приета с Решение на Народното събрание, ДВ, бр. 96 от 2011 г.).
Заложените приоритети в Програмата отразяват ролята на държавната и местната власт и на спортните организации при реализацията на общите идеи за развитие на физическото възпитание и спорта, съобразени с икономическите и социалните приоритети на Управленската програма на правителството „Държавност, развитие, справедливост”.


Дата на откриване: 18.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 1.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари