Обществени консултации

МСП-тест

С тази консултация се удължава срока за обществено обсъждане на вече публикувния проект на МСП-тест.

Въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес е една от приоритетните области на Small Business Act (SBA). В прегледа на SBA от 2011 г. Европейската Комисия приканва държавите членки систематично да оценяват въздействието на законодателството върху МСП, използвайки „МСП теста“, като вземат предвид различията в размера на предприятията, където е уместно. В доклада за регулаторната пригодност на ЕС от декември 2012, Комисията засилва тежестта за доказване на необходимостта от регулации специално върху микропредприятията. Така от 2012 г. нататък подготовката на Комисията на всички бъдещи законодателни предложения ще се основава върху презумпцията, че специално микропредприятията трябва да бъдат изключени от обхвата на предложеното законодателство, освен ако не бъде демонстрирана пропорционалността от тяхното включване
На национално ниво, прегледът на въздействието върху малките и средни предприятия е подценен. В процеса на подготовка и приемане на законодателни и подзаконови нормативни актове не се оценява систематично ефектът от предлаганите нови или промените на нормативни актове върху малкия бизнес.
Задължителното прилагане на МСП-тест в законодателния процес е наша основна цел, тъй като освен изброеното до тук, ние разглеждаме прилагането на МСП-тест като ключов инструмент за подобряване на бизнес средата. Предлагаме на Вашето внимание Концепция за прилагане на МСП-тест и схема, поясняваща механизма на действие и процеса на разработване, консултации и опростяване, такива, каквито ги виждаме към момента.


Дата на откриване: 22.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 5.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юли 2013 г. 11:41:32 ч.
ironhorse

А отговорносста за взети "на пук" решения, въпреки добри предложения

Всичко е много добре замислено, добре написано, въпросът е в реализирането.
Не се вижда опцията, ако административният отган не се съобрази с дадени препоръки и приеме нормативният акт. В случай, че лицето или организацията дало/а препоръките подаде жалба в съда (ако е наредба) и спечели делото, каква е отговорността на администрацията ?!
От моя опит масово администрацията се скрива зад чл. 186 от АПК, и обжалващият трябва пред съда да доказва че не е "камила". Не се ли носи отговорност за взети погрешни решения, каквато и система за дискусии да предлагате, все тая ! Доказано е в годините, не само в България, че администрацията няма, не е склонна и не желае да се съобразява с гражданите, освен ако няма пряка отговорност и бързо наказание.