Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките

Предложените изменения в наредбата са инициирани в резултат на промени в европейското законодателство. С проекта се въвеждат разпоредбите на проект на Регламент (ЕС) № 681/2013 от 17 юли 2013 г. за изменение на част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (OB, L 195 от 18.07.2013 г. стр.16-17).

Регламент (ЕС) № 681/2013 от 17 юли 2013 г.на Комисията се базира на становище на Научния комитет за оценяване на риска за здравето и околната среда от 22 март 2012 г, поискано от Комисията, по повод постоянната актуализация на научните данни за токсикологичния профил на бария. Новите гранични стойности на миграция на бария, предложени в проекта на регламент, са три пъти по-ниски в сравнение със стойностите, определени в действащата Директива 2009/48/ЕО, вследствие на намаляване на приемливата дневна доза на бария от 0,6 mg/kg на 0,2 mg/kg.

Новите гранични стойности на миграция на бария от играчките или от техните компоненти са както следва: от 4500 mg/kg за суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя от играчката нивото се намалява  на 1500 mg/kg; от 1125 mg/kg за течна и лепкава материя - на 375 mg/kg и от 56000 mg/kg за остъргана материя от играчката - на 18750 mg/kg.


Дата на откриване: 23.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 5.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари