Обществени консултации

Закон за независимите оценители

Този закон урежда:

1.      правния статут на независимите оценители;

2.      условията и реда за придобиване на правоспособност;

3.      регистъра на независимите оценители;

4.      условията и реда за упражняване на професията оценител;

5.      устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите оценители;

6.      отговорността на независимите оценители за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.


Дата на откриване: 9.6.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.6.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари