Обществени консултации

Проект на доклад, постаноление и тарифа за държавните такси, които се събират от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по чл. 38, ал. 1 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

ЗЗНН въвежда в българското законодателство изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО и продължава утвърдената през годините с актове на Европейския съюз нормативна уредба, свързана със задължението за неговите държави–членки да създават и поддържат стратегически запаси от нефт и нефтопродукти. С тези запаси се засилва общностната енергийна сигурност и се снижават рисковете за националните икономики в частност и европейската икономика като цяло, свързани с евентуалните затруднения или прекъсвания в доставките на горива. Съгласно чл. 38 от ЗЗНН  на територията на страната запасите от нефт и нефтопродукти се съхраняват в складове, регистрирани от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА „ДРВВЗ”), за което на съхранителите се издават удостоверения. В ал. 1 на цитираната разпоредба е регламентирано заплащането на държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.


Дата на откриване: 30.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари