Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗИД на ЗДКИСДПКИ) цели въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Директива 2011/61/ЕС), създаване на допълнителни възможности за развитие на капиталовия пазар, както и отстраняване на констатирани практически проблеми.
С въвеждането на директивата в българското законодателство ще се повиши защитата на инвеститорите и правната сигурност, както и ще се подобрят  условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари.
 


Дата на откриване: 2.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари