21.5.2021 г.Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?

Категория: Държавна администрация
23.4.2021 г.Доклади на Комитета за регулаторен контрол към Европейската комисия

Категория: Оценка на въздействието
8.4.2021 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
8.4.2021 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.3.2021 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2021 г.Закон за нормативните актове след 2016 г.: практика на КС и ВАС

Категория: Оценка на въздействието
1.3.2021 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
1.3.2021 г.Досие: Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Категория: По-добро регулиране
22.2.2021 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.2.2021 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
  ...