22.2.2021 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.2.2021 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
12.2.2021 г.Провеждане на онлайн кръгла маса за представяне на предложения за нормативни промени, във връзка с въвеждане на 5 услуги от типа "Епизоди от живота"

Категория: Административна реформа
5.2.2021 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
3.2.2021 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
12.1.2021 г.Анкетно проучване по проект "Подкрепа за административната реформа"

Категория: Административна реформа
15.12.2020 г.Представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Категория: Административна реформа
4.12.2020 г.Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
20.10.2020 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
30.9.2020 г.Методика за извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване

Категория: Държавна администрация
  ...