8.7.2014 г.Методология за стратегическо планиране в Република България

Категория: Стратегическо планиране
19.6.2014 г.Национални социални доклади на Република България

Категория: Стратегическо планиране
16.6.2014 г.Резултати от проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“

Категория: Административно обслужване
10.6.2014 г.Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Категория: Стратегическо планиране
4.3.2014 г.Пакети за намаляване на регулаторната тежест, приети през 2013 и 2014 г.

Категория: По-добро регулиране
19.12.2013 г."Обичате ли да се редите на опашки?" - Видеоклип за комплексното административно обслужване

Категория: Административно обслужване
16.10.2013 г.Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги

Категория: Административно обслужване
24.9.2013 г.Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
25.6.2013 г.България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

Категория: По-добро регулиране
20.6.2013 г.Базисен модел на комплексно административно обслужване

Категория: Административно обслужване
  ...