Публикации

21.3.2023 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
23.2.2023 г.Мониторингови доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО)

Категория: Оценка на въздействието
26.1.2023 г.Насоки за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка към проектите на актове на Министерския съвет

Категория: Оценка на въздействието
19.1.2023 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
18.1.2023 г.Насоки за оценка за съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция

Категория: Оценка на въздействието
5.7.2022 г.Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
16.6.2022 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
4.2.2022 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
3.2.2022 г.Оценката на въздействието и обществените консултации в указите на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закони

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2021 г.Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

Категория: Оценка на въздействието