Публикации

6.2.2024 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
5.2.2024 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
24.1.2024 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
3.11.2023 г.Подготовка, издаване и прилагане на нормативните актове

Категория: Оценка на въздействието
16.5.2023 г.Годишен доклад за оценка на въздействието през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
28.4.2023 г.Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
7.4.2023 г.Доклади на Комитета за регулаторен контрол към Европейската комисия

Категория: Оценка на въздействието
21.3.2023 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
23.2.2023 г.Мониторингови доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО)

Категория: Оценка на въздействието
26.1.2023 г.Насоки за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка към проектите на актове на Министерския съвет

Категория: Оценка на въздействието