1.3.2021 г.Досие: Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Категория: По-добро регулиране
10.9.2020 г.Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Категория: По-добро регулиране
5.8.2020 г.Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни: аналитични документи

Категория: По-добро регулиране
11.12.2015 г.Резултати по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”

Категория: По-добро регулиране
14.8.2014 г.Резултати по проект „Политика за таксите в съотвествие с обществените отношения - условие за по-добро управление”

Категория: По-добро регулиране
4.3.2014 г.Пакети за намаляване на регулаторната тежест, приети през 2013 и 2014 г.

Категория: По-добро регулиране
25.6.2013 г.България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

Категория: По-добро регулиране
23.11.2010 г."По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране