Публикации

3.4.2024 г.Инициативи, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Категория: По-добро регулиране
22.12.2023 г.Доклади по проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“

Категория: По-добро регулиране
14.12.2022 г.Внедряване на приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“

Категория: По-добро регулиране
2.3.2022 г.По-добро регулиране: Насоки на Европейската комисия от ноември 2021 г. и Инструментариум на Европейската комисия от ноември 2021 г. и от юли 2023.

Категория: По-добро регулиране
21.7.2021 г.Качествено регулиране и иновации: най-добрите подходи и практики от Европейския съюз и света и регулаторната политика в България

Категория: По-добро регулиране
1.3.2021 г.Досие: Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Категория: По-добро регулиране
10.9.2020 г.Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Категория: По-добро регулиране
5.8.2020 г.Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни: аналитични документи

Категория: По-добро регулиране
11.12.2015 г.Резултати по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”

Категория: По-добро регулиране
14.8.2014 г.Резултати по проект „Политика за таксите в съотвествие с обществените отношения - условие за по-добро управление”

Категория: По-добро регулиране