Публикации

2.3.2023 г.Контакти на модераторите на Портала за обществени консултации по администрации

Категория: Обществени консултации
5.11.2019 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
30.10.2019 г.Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
7.10.2019 г.Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Категория: Обществени консултации
2.10.2019 г.Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
18.9.2019 г.Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

Категория: Обществени консултации
1.11.2016 г.Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Категория: Обществени консултации
13.7.2016 г.Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението”

Категория: Обществени консултации
9.12.2010 г.Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации