Публикации

25.9.2023 г.Всеки може да заяви и да получи онлайн електронно свидетелство за съдимост за 3 дни срещу 3 лева

Категория: Добро управление
4.5.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Актуализация на Портала за обществени консултации“ по проект „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“

Категория: Добро управление
7.2.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на извънгаранционно обслужване и поддръжка на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg

Категория: Добро управление
20.2.2020 г.Покана за регистрация за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Добро управление
5.9.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за развитие на Платформата за достъп до обществена информация

Категория: Добро управление
23.7.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Добро управление
18.7.2019 г.Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

Категория: Добро управление
2.11.2018 г.Справка за финансови и нефинансови показатели на почивни бази/ учебни центрове

Категория: Добро управление
20.7.2018 г.Резултати по проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“

Категория: Добро управление
2.2.2018 г.Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Категория: Добро управление