20.2.2020 г.Покана за регистрация за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Добро управление
5.9.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за развитие на Платформата за достъп до обществена информация

Категория: Добро управление
23.7.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Добро управление
18.7.2019 г.Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

Категория: Добро управление
2.11.2018 г.Справка за финансови и нефинансови показатели на почивни бази/ учебни центрове

Категория: Добро управление
20.7.2018 г.Резултати по проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“

Категория: Добро управление
2.2.2018 г.Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Категория: Добро управление
2.2.2018 г.Информация за проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението"

Категория: Добро управление
31.1.2018 г.Протоколи от заседнията на работната група за подготовката на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и на правила за избор на членове на съвета

Категория: Добро управление
3.1.2018 г.Информация за проект: Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Добро управление