1.3.2021 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
30.6.2020 г.Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Концепции за законодателство
2.7.2015 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
2.7.2015 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
2.7.2015 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
12.6.2012 г.Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от Европейския съюз

Категория: Концепции за законодателство
16.1.2012 г.Концепцията за продължаване реформата на административнонаказателното правосъдие и правораздаване за периода 2011-2014 г.

Категория: Концепции за законодателство
29.8.2011 г.Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето

Категория: Концепции за законодателство