Публикации

26.2.2024 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2024 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
4.10.2023 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 септември - 31 декември 2023 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
22.2.2021 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
18.8.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
9.3.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
31.7.2019 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
28.3.2019 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
8.10.2018 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
19.5.2018 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
23.8.2017 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет