12.1.2011 г.Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.Реформа на областното ниво на управление

Категория: Административна реформа
10.12.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
9.12.2010 г.Сборник добри практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз

Категория: България в ЕС
9.12.2010 г.Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
23.11.2010 г."По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране
2.11.2010 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации (отменени с РСАР от 16.09.2019 г.)

Категория: Обществени консултации
2.11.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
2.11.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
  ...