29.10.2010 г.Наръчник "Процедури за координация на политиките за развитие"

Категория: Стратегическо планиране
28.7.2010 г.Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Категория: Стратегическо планиране
13.4.2010 г.Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз

Категория: Административна реформа
20.7.2009 г.Резултати по проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация"

Категория: Административна реформа
20.7.2009 г.Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Оценка на въздействието
17.6.2009 г.Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише"

Категория: Административно обслужване
16.6.2009 г.Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Категория: Административно обслужване
5.2.2009 г.Споделени практики от ЕС за мониторинг на приоритетите на правителството

Категория: Добро управление
11.12.2008 г.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.

Категория: Стратегическо планиране
10.12.2008 г.Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и Оперативен план за изпълнение за периода 2006 - 2015 г.

Категория: Стратегическо планиране
  ...