Публикации

11.7.2023 г.Административно обслужване – нормативна и методологическа рамка

Категория: Административно обслужване
19.6.2023 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
16.5.2023 г.Годишен доклад за оценка на въздействието през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
28.4.2023 г.Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието
7.4.2023 г.Доклади на Комитета за регулаторен контрол към Европейската комисия

Категория: Оценка на въздействието
21.3.2023 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
2.3.2023 г.Контакти на модераторите на Портала за обществени консултации по администрации

Категория: Обществени консултации
24.2.2023 г.Анализ на тема България по пътя на присъединяване към ОИСР: препоръки, предизвикателства и перспективи

Категория: България в ОИСР
23.2.2023 г.Мониторингови доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО)

Категория: Оценка на въздействието
21.2.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Категория: Държавна администрация
  ...