Публикации

21.2.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Държавна администрация
26.1.2023 г.Насоки за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка към проектите на актове на Министерския съвет

Категория: Оценка на въздействието
18.1.2023 г.Насоки за оценка за съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция

Категория: Оценка на въздействието
14.12.2022 г.Внедряване на приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“

Категория: По-добро регулиране
6.7.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Категория: Административно обслужване
16.6.2022 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
15.6.2022 г.Наръчник за организация на административното обслужване по телефона

Категория: Административно обслужване
8.6.2022 г.Доклади на ОИСР по проект „Напредване на реформата в публичната администрация“

Категория: България в ОИСР
6.6.2022 г.Доклад във връзка с насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

Категория: България в ОИСР
16.5.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Надграждане на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg“ по проект

Категория: Държавна администрация
  ...