Публикации

17.10.2021 г.Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Национални социални доклади на Република България

Категория: Стратегическо планиране
21.9.2021 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за реализация на Дейност №2: „Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Категория: Административна реформа
21.7.2021 г.Качествено регулиране и иновации: най-добрите подходи и практики от Европейския съюз и света и регулаторната политика в България

Категория: По-добро регулиране
20.7.2021 г.Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

Категория: Оценка на въздействието
8.4.2021 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2021 г.Закон за нормативните актове след 2016 г.: практика на КС и ВАС

Категория: Оценка на въздействието
1.3.2021 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
1.3.2021 г.Досие: Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Категория: По-добро регулиране
  ...