24.1.2017 г.Информация за проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Категория: Добро управление
19.1.2017 г.Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2016 г.

Категория: Административна реформа
1.11.2016 г.Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Категория: Обществени консултации
11.12.2015 г.Резултати по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”

Категория: По-добро регулиране
18.11.2015 г.Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Категория: Административна реформа
11.10.2015 г.Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2015 г.Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
26.8.2015 г.Изследвания на Института по публична администрация

Категория: Добро управление
16.7.2015 г.Отворени данни (Open Data)

Категория: Отворени данни
2.7.2015 г.Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Категория: Концепции за законодателство
  ...