Публикации

9.3.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.2.2020 г.Покана за регистрация за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Добро управление
20.12.2019 г.Анкета за отчитане мнението на заинтересованите страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Категория: Административна реформа
19.12.2019 г.Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат

Категория: Отворени данни
11.12.2019 г.Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
26.11.2019 г.Ръководство за разработване на Харта на клиента

Категория: Административно обслужване
5.11.2019 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
30.10.2019 г.Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
11.10.2019 г.Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Категория: Оценка на въздействието
  ...